Poutní místa VELEHRAD a HOSTÝN

VELEHRAD je nadregionální poutní centrum, které jedinečným způsobem symbolizuje duchovní blízkost, podstatu a integritu středoevropských národních kultur.

Na počátku 13. století byl na Velehradě založen 1. cisterciánský klášter na Moravě v goticko - románském slohu. Klášter byl poprvé zničen za husitských válek. Později byl obnoven a po požáru v 17. stol. přestavěn v barokním slohu. Klášter zanikl v roce 1784. Zajímavá dokumentace je ve sbírkách lapidária a muzejních památkách. V současné době je zajímavé shlédnout velehradský chrám a být přítomen slavnostních obřadů v době církevních svátků, zejména na svátek Cyrila a Metoděje, 5. července, kdy je zde možné shlédnout i bohatost národních krojů při pouti věřících z širokého okolí Slovácka.

Velmi navštěvované jsou i poutě věřících na HOSTÝN, kde je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Tento v oblasti nejvýše položený chrám byl postaven v letech 1721-1747. Koncem 18. stol. byl sice zničen, ale v roce 1845 znovu obnoven. Restaurována byla i socha Panny Marie s Ježíškem, metajícím blesky na Tatary.

Hostýn patří k nejnavštěvovanějším poutním místům v ČR. Počet poutníků zde místy dosahoval až 250.000 v roce.

 

Program:

Zpět