KROMĚŘÍŽ - arcibiskupský zámek, zámecké zahrady a sklepy mešního vína

Historie zámku je spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím. Na místě dnešního zámku biskup Bruno založil raně gotický hrad ve 13. století. Až v 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Za třicetileté války byl těžce poškozen a obnoven byl až koncem 17. století. Zároveň byly vybudovány Květná a Podzámecká zahrada.

Součástí zámku je rovněž zámecká obrazárna, kde je instalována sbírka evropského malířství 15. až 16. století a také arcibiskupské vinné sklepy s ochutnávkou mešních vín.

 

Program:

Zpět